Klavír Petrof model IV. opus 59 006

Po renovaci

Původní stav