Klavír Weinbach model V. opus 168 035

Po renovaci

Původní stav