Ladění pian a drobné opravy pian

Hlavní náplní práce od počátku našeho působení je ladění klavírů a pianin. Velké množství zkušeností s nástroji nejrůznějších značek, konstrukcí a stáří, nabytých během existence firmy, nám umožňuje poskytovat širokou škálu služeb v této oblasti. A to od ladění v domácnostech až po přípravu klavírů pro koncertní mistry.

Nabízíme

 • Ladění v domácnostech
 • Ladění školám a kulturním institucím
 • Ladění na koncerty a natáčení
 • Asistence při koncertech a natáčení
 • Příprava klavírů pro koncertní mistry
 • Ladění na požadovanou výšku
 • Sladění dvou klavírů či pianin
 • Ladění podladěných pian na standardní výšku
 • Drobné opravy u zákazníka

Pro objednávku ladění volejte 722 873 334, nebo vyplňte formulář:

  Jak často ladit klavíry a pianina?

  V následující tabulce uvádíme doporučení, jak často by se měly klavíry a pianina ladit. Ve své praxi se setkáváme s nástroji, které nebyly udržovány i několik let. Nástroje tím značně trpí a údržba je pak náročnější.

  Klavírní odd. konzervatoří a VŠ s hudebním zaměřením1x měsíčně
  Konzervatoře, Vš s hudebním zaměřenímnejméně 2x ročně
  Základní umělecké školy2x ročně
  Základní školy a mateřské školy1x za rok
  Soukromé osoby1x za rok – 2 roky