Klavír Petrof model V. opus 43 542

Po renovaci

Původní stav